REKLAMAZDZ
REKLAMAPatrz
wydrukuj podstronę do DRUKUJ12 lutego 2024, 10:17
Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów, informacje o unijnych środkach. Przeczytaj więcej o piątkowym spotkaniu dla lokalnych przedsiębiorców, zorganizowanym przez Centrum Edukacji ZDZ w Iławie.

Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów, informacje o unijnych środkach. Przeczytaj więcej o piątkowym spotkaniu dla lokalnych przedsiębiorców, zorganizowanym przez Centrum Edukacji ZDZ w Iławie. (Fot. Info Iława.)

W miniony piątek, 9 lutego w sali konferencyjnej hotelu Port 110 odbyło się spotkanie biznesowe dla lokalnych firm, zorganizowane przez Centrum Edukacji ZDZ w Iławie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz inicjatyw współpracy biznesowej, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz przedstawienie możliwości i warunków pozyskiwania środków unijnych na podnoszenie kompetencji kadry oraz rozwój firmy. 

Prelegentkami spotkania były:

  • Ewa Kołodziejczak - dyrektor Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, która przedstawiła ofertę edukacyjną i kursową oraz uzasadniła wartość kształcenia ustawicznego;
  • Nata Juchniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich) - która przedstawiła priorytetowe obszary, w których przedsiębiorcy mogą wnioskować o fundusze unijne;
  • Barbara Bąkowska - prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka z ofertą Bazy Usług Rozwojowych oraz projektów realizowanych przez SCREP;
  • Agata Steiner-Dembińska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, która omówiła Krajowy Fundusz Szkoleniowy i inne formy wsparcia dostępne w PUP Iława.

f

W spotkaniu uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele lokalnych samorządów: w imieniu Urzędu Miasta w Iławie zastępczyni burmistrza Dorota Kamińska i w imieniu Urzędu Gminy w Iławie - zastępca wójta Andrzej Brach.

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie od ponad 25 lat zajmuje się kompleksowym kształceniem młodzieży i osób dorosłych, dla których rozwój osobisty i zawodowy jest cenną wartością.

Swoją misję edukacji realizuje, prowadząc prężnie doradztwo, edukację ustawiczną, organizując kursy, szkolenia, seminaria „szyte na miarę” swoich klientów z różnych grup zawodowych oraz tych osób, które pragną dopiero zdobyć lub zmienić wyuczony zawód. Równolegle prowadzi działalność szkolną, zarówno stacjonarną dla młodzieży, jak i zaoczną dla osób dorosłych: Szkołę Policealną, Branżową Szkołę I i II Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową dla Dorosłych.

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie zaufało już wiele lokalnych przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych. Jest świadome, że towarzysząc klientom w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji, w rzeczywistości uczestniczy w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Jest to dla nich wielka duma i odpowiedzialność.

Aktywnie uczestniczy również w działaniach związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów szkoleniowych. Jest liderem lokalnych działań innowacyjnych wspierających rozwój regionu. 

Przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Centrum Edukacji ZDZ w Iławie.

Szkoły ZDZ w Iławie od niemal 30 lat skupiają młodzież i dorosłych, którzy świadomie realizują swoją ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego. W swojej ofercie posiadają możliwość zdobycia wykształcenia zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego. Kształcą kompleksowo – począwszy od szkoły podstawowej do szkoły policealnej. 

W roku 2023 Centrum uruchomiło również Branżową Szkołę I Stopnia z myślą o młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia. Jest to ich najmłodsza szkoła, po której absolwenci będą mogli kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika aż w 14 zawodach. 

Wszystkie szkoły ZDZ posiadają uprawienia szkół publicznych. Dla osób dorosłych nauka odbywa się w systemie zaocznym, a w przypadku młodzieży w systemie dziennym. Absolwenci zdobywają świadectwa dojrzałości lub potwierdzają kwalifikacje zawodowe, przystępując do egzaminów zewnętrznych w ośrodkach egzaminacyjnych utworzonych przy szkołach. 

Co ich wyróżnia? Pozytywna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia i kształcenie z pasją!


Więcej na stronie:
https://wmzdz.pl/placowka/centrum-edukacji-w-ilawie/


Materiał partnera.
Zdjęcia: Info Iława.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAikea
Artykuł załadowany: 0.3404 sekundy