REKLAMAAldortax
REKLAMAOlszta
wydrukuj podstronę do DRUKUJ12 lutego 2024, 12:51
Ponad trzygodzinne robocze spotkanie pracowników urzędu pracy z ekspertami OECD odbyło się w miejscu, w którym na co dzień odbywają się spotkania osób bezrobotnych z doradcą zawodowym. Remont sali został sfinansowany ze środków pozyskanych przez urząd w ramach projektu „Program wsparcia zawodowego dla osób <30 w powiecie iławskim”.

Ponad trzygodzinne robocze spotkanie pracowników urzędu pracy z ekspertami OECD odbyło się w miejscu, w którym na co dzień odbywają się spotkania osób bezrobotnych z doradcą zawodowym. Remont sali został sfinansowany ze środków pozyskanych przez urząd w ramach projektu „Program wsparcia zawodowego dla osób <30 w powiecie iławskim”.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie był jednym z kilku urzędów pracy w Polsce, który na przełomie stycznia i lutego odwiedzili przedstawiciele OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ponad trzygodzinne robocze spotkanie, które odbyło się w Iławie 31 stycznia, było okazją do przedstawienia i omówienia innowacyjnych działań urzędu mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców i wsparcie lokalnego rynku pracy.

OECD to międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym, która skupia 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Jej celem jest wspieranie krajów członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 1996 roku. Siedzibą organizacji jest Paryż.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie w ramach misji rozpoznawczej odwiedziła delegacja ekspertów i ekonomistów OECD w składzie Kristine Langenbucher, Lars Ludolph i Ada Zakrzewska. Głównym celem ich wizyty w Iławie było zebranie informacji i przeprowadzenie szczegółowej analizy lokalnych działań wspierających rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw skierowanych do osób biernych zawodowo. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie reprezentowali Agata Steiner-Dembińska, Michał Młotek, Lucyna Krajewska, Anna Rzepka i Natalia Kłosowska.

Wizyta w Iławie miała związek z realizacją przez OECD we współpracy z Komisją Europejską projektu "Rozwój publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób biernych zawodowo w Polsce". OECD przygotowuje rekomendacje, które – w związku z planowaną reformą rynku pracy – mają pomóc polskim urzędom pracy w wykorzystaniu potencjału osób biernych zawodowo.

– W Polsce odsetek ludności, która nie jest aktywna zawodowo, czyli nie jest ani zatrudniona ani bezrobotna jest wyższy niż w całej Unii Europejskiej – mówi Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. – Cieszę się, że mogliśmy podzielić się z ekspertami OECD naszymi doświadczeniami. Cieszy nas też deklaracja dalszej współpracy, która w najbliższym czasie może przełożyć się na realne wsparcie skierowane do mieszkańców naszego powiatu – dodaje.

Spotkanie z przedstawicielami OECD było też okazją do przedstawienia i omówienia innowacyjnych projektów i działań, które realizuje iławski urząd pracy. Ciekawość ekspertów wzbudził między innymi fakt funkcjonowania w strukturach urzędu Inkubatora Technologicznego, który wspiera osoby planujące założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą na terenie powiatu iławskiego. Dyskusja toczyła się także wokół niestandardowych projektów urzędu, które mają charakter prozatrudnieniowy.

– Z dużym zainteresowaniem ekspertów OECD spotkały się działania urzędu ukierunkowane na zatrzymanie młodych osób w regionie – mówi Michał Młotek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. – Naszych gości zaintrygował przede wszystkim obecnie realizowany przez nas projekt, którego celem jest dodatkowe wsparcie osób do 30 roku życia – dodaje. 

Projekt "Rozwój publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób biernych zawodowo w Polsce" jest realizowany przez OECD we współpracy z Komisją Europejską oraz czterema Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Krakowie, Gdańsku, Opolu i Olsztynie.

Goście odwiedzili także funkcjonujący od kilku miesięcy w urzędzie pracy Punkt doradztwa dla młodzieży. Od lewej: Ada Zakrzewska i Lars Ludolph (OECD), Agata Steiner-Dembińska, Lucyna Krajewska, Michał Młotek, Anna Rzepka, Natalia Kłosowska i Kristine Langenbucher (OECD).

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAikea
Artykuł załadowany: 0.2866 sekundy