ZDZ
REKLAMAinkubator
wydrukuj podstronę do DRUKUJ13 lutego 2024, 14:08
Do zgarnięcia są wejściówki na IX Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach.

Do zgarnięcia są wejściówki na IX Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach.

Zgłoszenia do pierwszej edycji regionalnego konkursu, który jest organizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, przyjmowane są do 14 lutego 2024 roku.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 14-19 lat mieszkających lub uczących się w województwie warmińsko-mazurskim. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, wyrażoną w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.

Głównymi celami inicjatywy samorządu są: upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym i regionie, promowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu województwa i Unii Europejskiej, zachęcenie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-politycznych.

Ważna jest również aktywizacja społeczna młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie działań proekologicznych wśród młodzieży oraz kształtowanie więzi z regionem.

Pracę konkursową (esej i prezentację multimedialną w formie wydruku) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Gabinet Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem „Konkurs” do 14 lutego 2024 roku.

Powinna być przygotowana samodzielnie i dotyczyć jednego wybranego przez siebie tematu z pięciu proponowanych:

  • 1) Równouprawnienie w samorządzie. Czy kobiety mają takie same szanse na odgrywanie istotnych ról w działalności samorządowej jak mężczyźni?
  • 2) Social media jako narzędzie do zwiększania aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej.
  • 3) Fundusze Europejskie w Twoim regionie i ich rola w rozwoju lokalnych społeczności.
  • 4) Ochrona środowiska i zmiany klimatu jako wyzwanie dla samorządów.
  • 5) Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako wyzwanie dla współczesnej szkoły i samorządu.

f

Nagrodą dla trzech laureatów jest udział w IX Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach, który potrwa od 4 do 5 marca 2024 roku.

- Serdecznie zachęcam naszą młodzież do udziału nie tylko w konkursie, ale także do tego, żeby interesowała się tym, co dzieje się w ich sołectwach, dzielnicach, gminach. Żeby nie bali się aktywnie włączyć w rozwój swoich małych ojczyzn. Samorząd to najpiękniejsze miejsce dla każdego, kto chce mieć wpływ na to, jak wygląda jego miasto, region. Może organizowany przez nas konkurs się do tego przyczyni - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia, a także oświadczenia (ucznia pełnoletniego albo rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) są do pobrania pod tym linkiem.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

REKLAMAgeodeta
Swojak
Artykuł załadowany: 0.3064 sekundy