REKLAMApluszak
REKLAMAOlszta
wydrukuj podstronę do DRUKUJ24 lutego 2024, 12:49
Skład wyborczej drużyny, pierwsze propozycje programowe - Michał Młotek rozpoczyna swoją kampanię w wyborach na burmistrza Iławy od tych konkretów.

Skład wyborczej drużyny, pierwsze propozycje programowe - Michał Młotek rozpoczyna swoją kampanię w wyborach na burmistrza Iławy od tych konkretów.

WYBORY 2024. Znamy pierwsze punkty w wyborczym programie kandydata na Burmistrza Iławy Michała Młotka, a także skład jego wyborczej drużyny - tj. kandydatów tego niezależnego komitetu do Rady Miejskiej w Iławie.

"Rozpoczynamy dialog o Iławie" - Michał Młotek inauguruje swoją kampanię sobotnią konferencją prasową w Porcie 110.Ujawnia wyborcze hasło, podejmuje pierwsze zobowiązania i przedstawia kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Iławie, którzy o ten mandat będą ubiegać się z list jego komitetu - komitetu "Razem dla Iławy".- To fantastyczna grupa niemal 30 osób z różnych środowisk i o różnych poglądach - szeroka koalicja ludzi gotowych wziąć na siebie odpowiedzialność za nasze miasto i wprowadzić świeże, nowe spojrzenie na nasze wspólne sprawy - mówił Michał Młotek. - Łączy nas troska o dobro Iławy; moje listy są mieszanką doświadczenia i nowych pomysłów, profesjonalizmu i zaangażowania społecznego.

Oto szczegóły dla wszystkich trzech okręgów wyborczych, na jakie podzielona jest Iława; w każdym z nich iławianie wybiorą po 7 radnych.


W okręgu numer 1:
"jedynką" KWW "Razem dla Iławy" będzie radny obecnej kadencji Tomasz Woźniak,
na kolejnych pozycjach znajdą się: Martyna Wyżlic, Paula Lubecka, Przemysław Klonowski, Elżbieta Kowalczyk, Edward Jasik, Jolanta Michalewska, Bartosz Tessar, Marcin Fornahl.

W okręgu numer 2:
listę otworzy były Burmistrz Iławy i były parlamentarzysta Adam Żyliński; skład listy uzupełnią:
Ewa Jackowska, Janusz Zaborowski, Maria Jolanta Tulik, Marek Wojewoda, Agnieszka Prass, Kinga Sulej, Klaudia Żelazowska, Dariusz Paczkowski.

Okręg numer 3:
tutaj pierwszym nazwiskiem na liście będzie ubiegający się o urząd Burmistrza Iławy aktualny Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie Michał Młotek, kandydować będą także:
Aneta Rychlik, Hubert Rólkiewicz, Jadwiga Kolman, Joanna Sierzputowska, Artur Miśkiewicz, Anna Kadzik, Grzegorz Jurczak, Grzegorz Olszewski.


- Jesteśmy gotowi do zarejestrowania naszej listy - podsumowywał prezentację Michał Młotek. - Zebraliśmy ponad dwa razy więcej podpisów poparcia od mieszkańców Iławy, niż potrzeba. Dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia, zaufania i sympatii. 

Podczas konferencji Michał Młotek nie ujawnił natomiast nazwisk kandydatów na wiceburmistrzów Iławy - czyli swoich zastępców - podał jednak, że osób tych nie ma na liście kandydatów jego komitetu do Rady Miejskiej w Iławie. Prowadzi w tej sprawie intensywne rozmowy, bo chce być gotowy do ciężkiej pracy od pierwszego dnia urzędowania.

Minioną - rekordową długą, bo aż 5,5-letnią kadencję lokalnego samorządu - Michał Młotek ocenia krytycznie.

- To był czas, w którym można było zrobić dla Iławy zdecydowanie więcej - mówił na konferencji, dodając, że był to czas marazmu i niewykorzystanych szans. - Dziś Iława potrzebuje zmiany, świeżego spojrzenia, nowej energii - podkreślał.

On proponuje Iławie program złożony z sześciu najważniejszych zagadnień. To programy "odkorkujemy Iławę" i "odbetonujemy Iławę", tworzenie nowych miejsc pracy, inwestycje i rozwój - z 10 kluczowymi dla Iławy inwestycjami, obszar działań "miękkich" skupionych na kulturze, wreszcie - program na pierwsze 100 dni pracy w ratuszu.

Na każdy z wymienionych punktów składa się od 6 do 10 konkretnych propozycji - kolejne szczegóły przed nami.

"Inwestycje, rozwój, miejsca pracy dla mieszkańców", to z kolei wyborcze hasło komitetu Michała Młotka.

- Chcemy, aby Iława była atrakcyjnym miejscem do życia dla wszystkich - mówił Michał Młotek. - Naszym głównym celem jest ściągnięcie inwestorów i stworzenie tutaj, na miejscu dobrze płatnych miejsc pracy tak, aby zatrzymać tu młodych ludzi i by zwiększyć atrakcyjność funkcjonowania w Iławie. Ważne będą dla nas inwestycje w infrastrukturę: te duże, wielomilionowe, ale też mniejsze: drogowe, osiedlowe, które poprawią komfort każdego z nas. Będziemy dążyli do rozładowania korków i zaprzestania bezmyślnego betonowania Iławy. Mamy też konkretne pomysły na rozwinięcie życia kulturalnego w Iławie.

Znamy też trzy najważniejsze punkty z programu KWW "Razem dla Iławy". To:

  • 1. z Programu na pierwsze 100 dni pracy w ratuszu: natychmiastowa analiza planu zagospodarowania Iławy - zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów naszego miasta przed dalszą niekontrolowaną zabudową;
  • 2. z Programu "Odkorkujemy Iławę": przebudowa newralgicznych skrzyżowań - w tym między innymi ronda przy "Budowlance";
  • 3. z Programu tworzenia nowych miejsc pracy: utworzenie nowych terenów pod zakłady pracy - we współpracy z Gminą Wiejską Iława na wschód od Iławy powstanie "Gminno-Miejska Iławska Strefa Gospodarcza" z 40 ha wolnych terenów inwestycyjnych pod budowę zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych. Gmina jest otwarta na współpracę w tym zakresie.

f

- Jesteśmy gotowi do natychmiastowego działania i natychmiastowego wprowadzania w Iławie zmian, które odpowiadają na społeczne potrzeby i oczekiwania iławian - podsumowywał pierwsze konkrety swojej kampanii Michał Młotek. - Wybory już za 43 dni - niech to będzie czas owocnych rozmów, wymiany pomysłów i budowania wspólnej wizji naszego miasta. Liczymy na dobrą, merytoryczną kampanię. Zapraszamy do dialogu i do współpracy - razem możemy więcej, razem zbudujemy lepszą przyszłość dla naszego miasta.

"Rozpoczynamy dialog o Iławie". Na pierwszej konferencji prasowej komitetu "Razem dla Iławy" Michała Młotka.

Ilość zdjęć 15

Artykuł zlecony - materiał wyborczy KWW Michała Młotka "Razem dla Iławy".

ZAŁĄCZNIK DO ARTYKUŁU

REKLAMANAJLAK
Swojak
Artykuł załadowany: 1.1749 sekundy