ZDZ
REKLAMAWybory 2024
wydrukuj podstronę do DRUKUJ15 kwietnia 2024, 09:05

W imieniu Burmistrza Miasta Iławy serdecznie zapraszam do udziału w konferencji pn. „Inaczej powiedziane - spojrzenie na profilaktykę agresji i przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą”.

Głównym tematem Konferencji jest profilaktyka przemocy domowej. Konferencja odbędzie się w Iławie 25 kwietnia 2024 roku, w godzinach 10:00 - 15:00.

Organizatorem Konferencji jest Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, wydział Urzędu Miasta w Iławie.

Konferencję rozpocznie spektakl teatralny „Pif-Paf. Jesteś trup” w wykonaniu młodzieży z iławskich szkół średnich. Autorem sztuki o tym samym tytule jest William Mastrosimone, a scenariusz do niej autor napisał po zabójstwie dzieci w szkole jego córki, pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Przedstawienie stało się symbolem walki z agresją w szkołach na całym świecie i od momentu premiery grane jest przez teatry zawodowe, ale także przez amatorów, bardzo często uczniów szkół średnich. W Iławie premiera przedstawienia odbyła się w lutym 2024 r. w Iławskim Centrum Kultury i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem.

W dalszej części konferencji odbędą się wykłady dwóch znamienitych prelegentów - Tomasza Bilickiego i Krzysztofa Sarzały. Przewidziany jest również czas na dyskusję z udziałem wykładowców. Program konferencji oraz krótkie informacje o wykładowcach w załączeniu. 

Konferencja skierowana jest głównie do osób pracujących z rodziną, dziećmi i młodzieżą, czyli nauczycieli, pedagogów i psychologów, asystentów rodzin, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych.

Program Konferencji: „Inaczej powiedziane - spojrzenie na profilaktykę agresji i przemocy w pracy z dziećmi i młodzieżą”

Odbiorcy: rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, asystenci rodzinni.

Termin: 25.04.2024r., godzina 10:00 – 15:00.

Miejsce: Iławskie Centrum Kultury ul. Niepodległości 13a, Iława.

10:00 - „Pif. Paf. Jesteś trup” – przedstawienie teatralne w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej z Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie.
11:00 - dyskusja o przedstawieniu z udziałem aktorów, reżyserek i z komentarzem prelegentów.
11:40 - przerwa kawowa.
12:10 - „Dar strachu – przewidywanie aktów przemocy. Krótki poradnik dla rodziców i wychowawców, pragnących chronić dzieci przed przemocą w ich przyszłych związkach” - Krzysztof Sarzała.
13:30 - „…więc wkładasz maskę, maskę, za którą jest twarz…” - samoocena i jak ją wzmacniać w relacjach z dziećmi i młodzieżą – Tomasz Bilicki.
14:50 - zakończenie konferencji.

Informacja o wykładowcach

Krzysztof Sarzała – z zawodu: pedagog, terapeuta, autor projektów Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) w Gdańsku (kierował placówką w latach 1997-2019) i podobnych projektów w Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie. Koordynator Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku (FDDS). Wcześniej także wieloletni przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku. Rozpoczynał pracę zawodową jako socjoterapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień i interwenient kryzysowy. Pełnił funkcję pełnomocnika wojewody pomorskiego. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne na trójmiejskich uczelniach: GUM-ed, Uniwersytet Merito, zajmuje się indywidualną praktyką terapeutyczną, pracuje z rodzicami dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, z osobami z niepełnosprawnościami oraz jako koordynator GBG w Fundacji Ukryte Skrzydła. Jest, od początku działania Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy (KCPU), jej członkiem.

Tomasz Bilicki – „Jestem magistrem pedagogiki (Uniwersytet Łódzki, 2000r.). Ukończyłem również studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański). Uczyłem się także na Uniwersytetach: Stanforda, w Utrechcie, Medycznym Harvarda. Jestem absolwentem kilkuset godzin szkoleń w zakresie leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Interwencji kryzysowej uczyłem się na Florydzie w International Critical Incident Stress Foundation, a egzamin certyfikacyjny zdawałem na Uniwersytecie Maryland. Jestem nauczycielem dyplomowanym. NIE JESTEM: magistrem psychologii, lekarzem psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą. Od 2000 roku pracuję w Łodzi na rzecz wsparcia osób w sytuacji kryzysowej, a od 2015 roku specjalizuję się we współpracy z nastolatkami. W latach 2015 - 2023 prowadziłem interwencję kryzysową oraz psychoterapię w Punkcie Interwencji Kryzysowej Fundacji Innopolis, Pracowni Wsparcia Psychologicznego PoMoc, Centrum Medycznym "Szpital św. Rodziny", Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.”

Konferencja odbywa się w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki oraz programu przeciwdziałania przemocy i udział w niej jest bezpłatny dla osób pracujących w iławskich instytucjach. Dla osób spoza Iławy udział w konferencji jest płatny i wynosi 140 zł (sto czterdzieści złotych), wielkość kwoty odpowiada kosztom, jakie ponoszą organizatorzy. Dla osób spoza Iławy, którym koszt udziału opłaci ich instytucja, organizatorzy wystawią noty księgowe.

Zapisy do dnia 19 kwietnia 2024 r. poprzez stronę: https://app.evenea.pl/event/oppuipr/
Kontakt i informacja: Małgorzata Gawińska, telefon: 89 649 92 02, adres e-mail: mgawinska@umilawa.pl
Organizator: Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie - wydział Urzędu Miasta w Iławie.

Tekst: Krzysztof Panfil, kierownik Ośrodka Psychoedukacji.
Publikacja zlecona.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.3631 sekundy