REKLAMApluszak
REKLAMAZielona aleja
wydrukuj podstronę do DRUKUJ25 kwietnia 2024, 12:35
„Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich”, to projekt, który dobiegł końca w gminie wiejskiej Lubawa.

„Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich”, to projekt, który dobiegł końca w gminie wiejskiej Lubawa. (Fot. UG Lubawa.)

Gmina Lubawa we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa oraz klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich realizowała wydarzenie kulturalno – edukacyjne pod nazwą „Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich” mające na celu wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami oraz promowanie działań oddolnych integrujących społeczność z terenu gminy Lubawa. Wydarzenie zorganizowano przy znacznym udziale środków finansowych przyznanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

W ramach działania odbyły się warsztaty florystyczne i kulinarne, w których udział wzięło 130 pań z 14 Kół Gospodyń Wiejskich. Panie spotykały się w świetlicach w Omulu, Rożentalu, Łążku i Łążynie. Działania te realizowano w dniach 18.03.2024r. – 04.04.2024r. 

Spotkanie podsumowujące wydarzenie „Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich” odbyło się 04.04.2024r. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski wraz z małżonką, Zastępca Wójta Gminy Lubawa – Marian Licznerski, Sekretarz Gminy Lubawa – Adam Roznerski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa – Agnieszka Miesikowska, Skarbnik Gminy Lubawa – Anna Jędrychowska, ks. dziekan Marcin Staniszewski – Parafia pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie, sołtyski, dyrektorki szkół podstawowych oraz przedstawicielki Klubów Seniora w Gutowie, Łążynie, Rakowicach, Klubów Senior+ w Mortęgach i Złotowie oraz Kół Gospodyń Wiejskich w Byszwałdzie, Gutowie, Kazanicach, Łążku, Łążynie, Prątnicy, Rożentalu, Rumienicy, Sampławie, Szczepankowie, Tuszewie, Omulu, Wałdykach oraz Grabowie. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film podsumowujący działania realizowane w gminie Lubawa w 2023 roku oraz prezentację multimedialną przedstawiającą zrealizowane działania w ramach „Wiosny z KGW”. Prelekcję pt. „Kobieta jaką zawsze była” wygłosił ks. Marcin Staniszewski. W kolejnym punkcie programu każde z Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora otrzymało podziękowania za zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część integracyjną, w trakcie której swój talent wokalny zaprezentowały uczestniczki Klubu Senior+ w Mortęgach, Koła Gospodyń Wiejskich w Kazanicach oraz Zespół „Rakowianki”. Po występie uczestniczki bawiły się przy muzyce Zespołu „Duet”.

Goście i uczestnicy wydarzenia mieli okazję skosztować domowych wypieków i wyrobów, wykonanych przez koła gospodyń wiejskich i kluby seniora. Dodatkowymi atrakcjami „Wiosny z KGW” były fotobudka oraz wystawa fotografii prezentująca zrealizowane działania w ramach przedsięwzięcia.

Publikacja Urzędu Gminy Lubawa.

„Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich”, to projekt, który dobiegł końca w gminie wiejskiej Lubawa.

Ilość zdjęć 28

REKLAMAgeodeta
Swojak
Artykuł załadowany: 0.6683 sekundy