ZDZ
REKLAMAprofi
wydrukuj podstronę do DRUKUJ26 kwietnia 2024, 08:56
Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Lubawa.

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Lubawa.

W czwartek, 25 kwietnia odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Lubawa. Kadencja 2018 - 2023 kończy się oficjalnie 30 kwietnia. 

Przez minione pięć i pół roku Rada Gminy Lubawa pracowała w składzie:

Anna Guzowska, Marek Chorzelewski, Joachim Dutkiewicz, Jan Kowalkowski, Jan Laskowski, Zbigniew Makowski, Grzegorz Palczewski, Zbigniew Skomorowski, Zbigniew Trzeszewski, Rafał Chyrzyński, Tomasz Golder, Piotr Karczewski, Karol Kuczyński, Jan Licznerski, Mirosław Tomaszewski. 

Przewodniczącym Rady Gminy był Jan Laskowski, a funkcje przewodniczących pełnili Jan Licznerski i Jan Kowalkowski. 

Z obecnego składu 8 osób nadal pełnić będzie funkcje radnych.   

Podczas dobiegającej końca kadencji odbyło się 55 sesji Rady Gminy, na których podjęto łącznie 352 uchwały. Radni spotykali się również na posiedzeniach poszczególnych komisji. W trakcie ostatniej sesji podjęto 3 uchwały, przyszedł też czas na krótkie podsumowanie i podziękowania za wspólnie podejmowane działania.

Pierwszy słowa podziękowania oraz krótkie posumowanie przed zgromadzonymi wygłosił wójt Tomasz Ewertowski. 

– Chciałbym wszystkim Radnym w imieniu własnym oraz pracowników urzędu podziękować za dobrą współpracę. Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji w dziedzinie infrastruktury, zadania dotyczyły m.in. dróg, kanalizacji, szkół, świetlic i boisk sportowych. Inwestowaliśmy także w kapitał ludzki, rozwijając i wspierając działalność stowarzyszeń: Ludowe Zespoły Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich czy Kluby Seniora, które są doceniane w województwie i kraju. Dziękuję wszystkim za dobrą, konstruktywną współpracę.

Swoje podziękowania wygłosił także przewodniczący rady, Jan Laskowski. 

Na zakończenie sesji przewodniczący, wójt oraz jego zastępca Marian Licznerski wręczyli radnym listy gratulacyjne za minioną kadencję oraz eleganckie zestawy - pióro i długopis. Podziękowania oraz kwiaty otrzymał także włodarz gminy. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem ustępującej rady.

W nowej kadencji nie zobaczymy: Jana Licznerskiego, Zbigniewa Skomorowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Marka Chorzelewskiego, Rafała Chyrzyńskiego, Piotra Karczewskiego i Karola Kuczyńskiego. Ich miejsce zajmą: Tomasz Waśniewski, Agnieszka Dombrowska, Marcin Ziółkowski, Bogdan Zawadzki, Jolanta Dybich, Jacek Kruszewski oraz Iwona Ratajczak. 

Pierwsza sesja 9. kadencji rady w nowym składzie odbędzie się 7 maja o godz. 10:00.

Publikacja Urzędu Gminy Lubawa.

REKLAMAgeodeta
Swojak
Artykuł załadowany: 0.29 sekundy