ZDZ
REKLAMAinkubator
Obraz autorstwa freepik.

Obraz autorstwa freepik.

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat do udziału w pierwszym konkursie grantowym w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych”, w którym można uzyskać do 10 tysięcy złotych na realizację inicjatyw aktywizujących młodych ludzi.

Wniosek o grant mogą złożyć co najmniej trzy osoby działające w młodzieżowej radzie gminy/powiatu, sejmiku młodzieżowym, samorządzie uczniowskim szkoły ponadpodstawowej lub w organizacji młodzieżowej przy uczelni wyższej. Warunkiem jest nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać wnioski zakładające aktywne zaangażowanie młodych ludzi w rozwiązywanie problemów oraz zaspokajanie potrzeb ich środowiska. Preferowane będą działania służące podnoszeniu kompetencji członków organizacji młodzieżowych i ich opiekunów, a także projekty rozwijające wolontariat.

Osoby i organizacje zainteresowane aplikowaniem o grant zapraszamy na webinarium w dniu 20 maja 2024 r. w godz. 18.30 - 19.30. - Podczas spotkania omówimy założenia konkursu grantowego i odpowiemy na pytania nurtujące uczestników - zapowiadają organizatorzy.

Aby wziąć udział w webinarium, należy się zarejestrować najpóźniej do 20 maja do godz. 12.00 poprzez formularz elektroniczny: https://forms.gle/ocHQh8SthVeCdHoc9. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail organizator wyśle link umożliwiający udział w webinarium.

Nabór wniosków o granty potrwa od 13 do 31 maja 2024 r. 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu konkursowym:
https://www.eswip.pl/aktualnosci/1120,granty-dla-inicjatyw-mlodziezowych

Publikacja zlecona.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAPellet
Artykuł załadowany: 0.2977 sekundy