REKLAMAfredom
REKLAMASadek
Wielkie strażackie święto w Gminie Lubawa. Jednostka OSP Złotowo w towarzystwie licznych gości uczciła swoje 100-lecie!

Wielkie strażackie święto w Gminie Lubawa. Jednostka OSP Złotowo w towarzystwie licznych gości uczciła swoje 100-lecie!

Istnieje od 1924 roku! W minioną sobotę, 25 maja w Złotowie odbyła się uroczystość jubileuszu 100-lecia powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. dziekana Marcina Staniszewskiego, kapelana strażaków z Gminy Lubawa oraz proboszcza parafii pw. Świętej Barbary w Złotowie ks. Jakuba Maciejko.

Po liturgii korowód złożony z pocztu sztandarowego OSP Złotowo, druhów z miejscowej jednostki, delegacji z jednostek OSP, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi przemaszerował na plac przed remizą w Złotowie.

Konferansjer uroczystości druhna Violetta Winiewska zapowiedziała rozpoczęcie uroczystości. Meldunek złożył dowódca uroczystości naczelnik OSP Złotowo - druh Piotr Truszkowski, a przyjął druh Gustaw Marek Brzezin – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Poczet flagowy przystąpił do podniesienia flagi państwowej na maszt i wspólnie odśpiewano hymn państwowy

W kolejnym punkcie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa - druh Tomasz Ewertowski, witając przybyłych na uroczystość gości: Senatora RP, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie druha Gustawa Marka Brzezina, Pana Mateusza Szauera - Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pana Bogdana Bartnickiego - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, st. bryg. Tomasza Ostrowskiego - Zastępcę Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pana Jarosława Piechotkę - Członka Zarządu Powiatu Iławskiego, Pana Mariana Licznerskiego - Zastępcę Wójta Gminy Lubawa, Pana Bartosza Nowickiego - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, mł. bryg. Piotra Szyslera - Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, ks. dr. Dziekana Marcina Staniszewskiego - kapelana strażaków, ks. Jakuba Maciejko - Proboszcza Parafii w Złotowie, dh Jana Licznerskiego - wieloletniego prezesa OSP Złotowo i sołtys wsi wraz z radą sołecką, Pana Tomasza Waśniewskiego - Radnego Gminy Lubawa, kom. Romana Gancarza - Komendanta Komisariatu Policji w Lubawie, mł. bryg. Krzysztofa Rutkowskiego - Komendanta Gminnego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, dh Marcina Deka - Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, Panią Justynę Kwiatkowską - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotowie, Panią Teresę Licznerską - Prezesa Klubu Seniora w Złotowie, delegacje jednostek OSP oraz wszystkich pozostałych gości przybyłych na uroczystość.

Po odczytaniu rysu historycznego przez Prezesa jednostki druha Witolda Empela nastąpiło wręczenie przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego i Pana Bogdana Bartnickiego - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego kamery termowizyjnej Flir K45. Urządzenie udało się pozyskać dzięki środkom własnym Gminy Wiejskiej Lubawa oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W kolejnym punkcie uroczystości strażacy otrzymali medale i odznaczenia.Złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
dh Witold Empel,
dh Wojciech Orzechowski.

Srebrnym medalem "Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
dh Piotr Truszkowski,
dh Andrzej Szulwic.

Brązowym medalem” Za Zasługi Dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni:
dh Łukasz Licznerski,
dh Damian Licznerski,
dh Łukasz Banacki.

Odznaką „Wzorowy Strażak" zostali odznaczeni:
dh Wojciech Wiśniewski,
dh Błażej Zieliński,
dh Teresa Malinowska,
dh Aneta Orzechowska,
dh Sylwia Truszkowska,
dh Julia Stachowiak,
dh Hanna Orzechowska,
dh Violetta Winiewska,
dh Magdalena Jarząbek,
dh Mariusz Malinowski.

Następnie głos zabrali przybyli na uroczystość goście, składając gratulacje, życzenia i podziękowania. Uroczyste podziękowania odczytał także Prezes OSP Złotowo dh Witold Empel. 

Na zakończenie dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

Na wszystkich zaproszonych gości czekał przygotowany poczęstunek, a na mieszkańców wsi grill.

Jubileusz 100-lecia powstania jednostki OSP Złotowo.

Ilość zdjęć 37

Publikacja Urzędu Gminy Lubawa.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAPellet
Artykuł załadowany: 0.4082 sekundy