REKLAMAPluszak
REKLAMAAldortax
wydrukuj podstronę do DRUKUJ7 czerwca 2024, 11:02

Sygn. akt II K 946/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 lutego 2024 roku

Sąd Rejonowy w Iławie Wydział II Karny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Sylwester Skowyra
Protokolant: sekr. sąd. Żaneta Sadowska

po rozpoznaniu w dniu 07 lutego 2024r. w Iławie sprawy:
Błażeja Kamińskiego, s. (...), ur. (...)

oskarżonego o to, że:

W nocy z 18 na 19 lipca 2023r. w Lubawie, przy ul. Przemysłowej, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wiedząc, że zagrożenie nie istnieje dwukrotnie zawiadomił operatora numeru alarmowego 112 o podłożeniu ładunku wybuchowego pod budynek wielorodzinny w Lubawie, to jest o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, czym wywołał czynność organu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, mającego na celu uchylenie zagrożenia
- tj. o czyn z art. 224a § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

I. uznaje oskarżonego Błażeja Kamińskiego za winnego popełnienia zarzucanego jemu aktem oskarżenia czynu, który kwalifikuje jako przestępstwo z art. 224a § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, i za to na mocy art. 224a § 1 kk w zw. z art. 57b wymierza jemu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podst. art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 kk zawiesza wykonanie orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat tytułem próby;

III. na podst. art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

IV. na podst. art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego opublikowanie w Iławskim Dzienniku Internetowym „Info Iława” na koszt oskarżonego w terminie 2 (dwóch) tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia;

V. na podst. art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 19.07.2023r., godz. 07:10 do 20.07.2023r. godz. 15:50;

VI. na podst. art. 626 § 1 k.p.k. zasądza od oskarżonego koszty sądowe w wysokości 70 zł (siedemdziesiąt złotych) oraz opłatę w wysokości 680 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych) na rzecz Skarbu Państwa.

Wyrok uprawomocnił się dnia 15 lutego 2024r. i podlega wykonaniu.

Publikacja zlecona. 

REKLAMANAJLAK
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.2757 sekundy