REKLAMAfredom
REKLAMAinkubator
wydrukuj podstronę do DRUKUJ28 czerwca 2024, 10:10

Wycena firmy to niezwykle skomplikowany proces, który pod uwagę bierze nie tylko kondycję firmy, ale także otoczenie i sentyment rynkowy, wpływający w długim okresie na efektywność realizowania działań biznesowych w danej branży. Jak trendy rynkowe mogą wpłynąć na wycenę biznesu? Sprawdźmy to.

Wycena przedsiębiorstwa - po co ją robić?

Wycena przedsiębiorstwa wydaje się procesem związanym bezpośrednio z występowaniem o upadłość przedsiębiorstwa. Oczywiście skojarzenie jest trafne, ale powodów, dla których firma może być wyceniona przez zespół niezależnych ekspertów, jest znacznie więcej. Przykłady? Sprzedaż świetnie prosperującego biznesu. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa są w takim wypadku niezbędne do tego, by po latach rozwoju dowiedzieć się, ile tak naprawdę jest warte nasze przedsiębiorstwo, co da solidny argument już na starcie negocjacji. Wycena przedsiębiorstwa jest równie istotna przy innych, mniejszych transakcjach kapitałowych, w których sprzedajemy nie tyle całą firmę, co jej mały wycinek.

Wycena spółki z o.o. może mieć również funkcję czysto informacyjną i doradczą. Syntetyczne dane o tym, jaka jest wartość przedsiębiorstwa może stanowić bazę do podejmowania strategicznych decyzji firmy o przekształceniu w spółkę akcyjną lub o wykonaniu istotnych inwestycji - wejścia na nowe rynki lub wprowadzenia nowych produktów i usług. 

Metody wyceny przedsiębiorstw - najważniejsze informacje

W jaki sposób dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa? Istnieje kilka sprawdzonych metod, które różnią się od siebie, jednak każda z nich w sposób rzetelny informuje o tym, jaką cenę sprzedaży możemy uzyskać przy potencjalnej transakcji. Najczęściej wykorzystywane metody wyceny przedsiębiorstwa to:

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową - bazą do wykorzystania tej metody jest prognozowanie potencjalnych przyszłych dochodów firmy, a następnie zdyskontowanie ich na bazie oczekiwanej stopy zwrotu. Metoda ta jest o tyle przydatna, że wykorzystuje wartość czasu i uwzględnia niezwykle istotną orientację na przyszłe przychody i przepływy pieniężne. Proces wyceny przedsiębiorstwa przy użyciu metody dochodowej bazuje na wykorzystaniu podatkowej księgi przychodów i procesie wyceny uwzględniającej najbardziej prawdopodobne prognozy przepływów pieniężnych.

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą - medota bardzo często wdrażana w firmach, które mają w branży wiele podobnych konkurentów. Polega ona na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa poprzez porównanie ich z innymi podmiotami. To metoda prosta, która opiera się przede wszystkim na rzeczywistych, łatwo dostępnych danych. Ta metoda świetnie sprawdza się w przypadku transakcji kapitałowych, gdzie pod uwagę brana jest wycena jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową - metoda majątkowa, znana też pod nazwą metoda skorygowanych aktywów netto skupia się przede wszystkim na bilansie firmy - aktywach i pasywach. W uproszczeniu wycena ta daje obiektywny wynik wartości netto przedsiębiorstwa. Takie wyceny firmy uwzględniając metody wyceny przedsiębiorstw zapewniają także wyceny pewnych typów aktywów, jak wartości niematerialne.

Trendy rynkowe a wycena przedsiębiorstwa

Powszechne krajowe zasady wyceny przedsiębiorstwa mają swoje plusy i minusy. Bardzo istotne jest, aby każdorazowo, bez względu na wykorzystanie konkretnej strategii wyceny przedsiębiorstw brać pod uwagę trendy rynkowe. Każda firma działa i planuje swoje działania w oparciu o swoje najbliższe otoczenie, ale także ogólną koniunkturę całej gospodarki. Te czynniki siłą rzeczy prowadzą do pewnych wyzwań, w wycenie przedsiębiorstwa.

Jak eksperci od wyceny przedsiębiorstw radzą sobie z trendami rynkowymi? Najłatwiejszy sposób to oczywiście rozszerzyć zakres wyceny, uwzględniając nie jedną, a co najmniej dwie metody wyceny. Taka wycena firmy nie tylko bada czynniki zależne od działalności operacyjnej, ale wychodzi nieco poza kwestie finansowe i weryfikuje realną wartość rynkową właśnie na bazie metody porównawczej, wzbogaconej o szczegółową analizę rynku i gospodarki. Takie podejście do wyceny zapewni najlepszy wynik bez względu na panujące trendy rynkowe. 

Materiał partnera.

REKLAMANAJLAK
Swojak
Artykuł załadowany: 0.3521 sekundy