REKLAMAGabinet Okulistyczny Helena Tretau
REKLAMASadek

(Fot. materiały prasowe.)

Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie dotacji, media społecznościowe, środki finansowe na prowadzenie organizacji pozarządowej, pomysły na działalność odpłatną i gospodarczą oraz księgowość - te wszystkie zagadnienia będzie można zgłębić podczas cyklu bezpłatnych szkoleń adresowanych do przedstawicieli NGO i grup nieformalnych. Zaprasza Stowarzyszenie ESWIP.

Stowarzyszenie ESWIP w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego, zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora.

- Do udziału zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych (nie więcej jednak niż dwie osoby reprezentujące tę samą organizację/grupę) - informuje ESWIP.

W związku z obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19:

  • - uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania odpowiedniej odległości od innych osób,
  • - zgodnie z zaleceniami w sali może być maksymalnie 10 osób.

f

Uwaga: istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie online; prosimy o wybranie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.


Prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://forms.gle/9gfoYQYkvnsqyFaG6 do 19 października br. 


Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości bezpłatnego uzupełnienia swojej wiedzy i podniesienia kwalifikacji!

Ogłoszenie.

REKLAMATom-bet
Artykuł załadowany: 0.4376 sekundy