REKLAMAWardrom
REKLAMASadek

(Fot. UG w Iławie.)

We wtorek, 9 lutego Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał trzy umowy dotyczące  przebudowy i regeneracji dróg gminnych. 

W 2021 roku gmina przeznaczy na ten cel prawie 377 tysięcy złotych.

Dwie pierwsze umowy zostały podpisane z właścicielem firmy „Mar-Dar” Marianem Tompalskim, a termin ich realizacji ustalono na 30 lipca br. Trzecią natomiast zawarto z właścicielem przedsiębiorstwa „Mar-Dar” Pawłem Łapkiewiczem, a termin realizacji tej umowy został ustalony na 30 czerwca br.

W ramach umów zostaną przebudowane drogi gruntowe poprzez stabilizację mechaniczną kruszywem łamanym i utrwalenie powstałej nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami. Przebudowane zostaną następujące drogi: ul. Ogrodowa i ul. Szkolna w Rudzienicach oraz drogi w Wikielcu i Ząbrowie. Drogi w Wilczanach, Frednowach, Kwirach oraz w Kałdunach zostaną zregenerowane.

Drogi wymagające naprawy powierzchni bitumicznej zostaną wyremontowane „Remonterem”.

Wykonawcy zadań zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

Publikacja Urzędu Gminy Iława.

REKLAMANAJLAK
REKLAMApracownia psychologiczna
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAPrzystan
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.4845 sekundy