REKLAMAprofi
REKLAMAZKM

(Fot. SM "Praca" w Iławie.)

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Praca” ogłasza konkurs na stanowisko: 

PREZESA ZARZĄDU 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Praca” w Iławie. 

1. Wymagania wobec kandydata na Prezesa Zarządu: 

 • a)    wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne), 
 • b)    staż pracy - minimum 10 lat,
 • c)    co najmniej pięcioletni staż na stanowisku kierowniczym,  
 • d)    prawo jazdy kategorii B,
 • e)    niekaralność za przestępstwa oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • f)    znajomość zasad prawnych funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, 
 • g)    doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem. 

f

2. Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

 • a.    CV, 
 • b.    pisemną koncepcję rozwoju Spółdzielni na maksymalnie dwóch stronach formatu A4 wraz z wykazaniem się znajomością zagadnień prawnych spółdzielni mieszkaniowych,
 • c.    pisemne oświadczenie o niekaralności i przysługiwaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
 • d.    pisemne zobowiązanie, iż w przypadku wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu kandydat nie będzie zajmował się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni,
 • e.    pisemne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

f

3. Zgłoszenia należy składać w terminie do 21 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Okulickiego 1a w Iławie w dni robocze w godz. 8:00 - 15:00 lub pocztą, z tym że liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu”.

4. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smpraca.ilawa.pl.

Ogłoszenie.

REKLAMATom-bet
REKLAMApracownia psychologiczna
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAPrzystan
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.3048 sekundy