REKLAMAprofi
REKLAMAPatrz
Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.

Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. (Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

Na infoilawa.pl rozpoczynamy cykl publikacji prezentujących ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego na nowy rok szkolny 2021/2022.

Wkrótce zaprezentujemy szczegółowo ofertę każdej ze szkół, najpierw jednak oddajemy głos Renacie Motylińskiej, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści, 

od roku oświata funkcjonuje w szczególnych warunkach  wynikających z pandemii COVID-19. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem, w szkołach ponadpodstawowych kontynuowane jest kształcenie w formie zdalnej, a konsultacje dla uczniów, egzaminy zewnętrzne odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z tym ponownie nie możemy zaprosić ósmoklasistów na dni otwarte szkół ponadpodstawowych, czy cieszące się popularnością „Targi Edukacyjne”.

Już we wrześniu w życiu ósmoklasistów zacznie się nowy, ważny etap – nauka w szkole ponadpodstawowej. Może on potrwać trzy (szkoła branżowa), cztery (liceum) lub nawet pięć lat (technikum). Wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna i bardzo ważna decyzja. Uczniowie powinni wziąć pod uwagę nie tylko swoje zainteresowania, zdolności, ale również potrzeby rynku pracy. Podpowiadam, że ósmoklasiści i ich rodzice, przed ostatecznym wyborem szkoły, mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie. 

Zróżnicowana i dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy - tak można określić ofertę edukacyjną szkół Powiatu Iławskiego. W roku szkolnym 2021/2022 szkoły branżowe i techniczne będą kontynuowały kierunki kształcenia cieszące się zainteresowaniem uczniów, prowadziły nabory do nauki zawodów, które są gwarancją dobrego wykształcenia, a w przyszłości zdobycia ciekawej pracy. Mamy również propozycję dla uczniów zainteresowanych kształceniem ogólnym – licea ogólnokształcące, które w poszczególnych oddziałach prowadzą inne przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Każda ze szkół posiada odpowiednią bazę lokalową, zarówno dydaktyczną, jak i rekreacyjno-sportową. Jest nowocześnie wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe, w tym tablice multimedialne, wizualizery, drukarki 3D, laptopy oraz nieustannie doskonali swój proces dydaktyczny i wychowawczy. 

W czasach pandemii zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Iławski, za pomocą internetowych środków przekazu. Wszelkie informacje można również uzyskać w szkołach telefonicznie lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Zamieszczone informacje przybliżą kierunki kształcenia, ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, osiągnięcia przedmiotowe, sportowe i artystyczne, współpracę ze szkołami wyższymi oraz inne ciekawostki z życia szkół.

Renata Motylińska,

dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.

Kolejne publikacje z cyklu "Niezbędnik ósmoklasisty" już wkrótce.

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMATom-bet
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMATelefon zaufania
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2472 sekundy