REKLAMALavard
REKLAMAPatrz

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

W kolejnym - drugim odcinku tegorocznego "Niezbędnika ósmoklasisty" przedstawiamy ofertę Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku. Iławska "Budowlanka" to szkoła, która może się pochwalić zdobyciem w tegorocznym rankingu "Perspektyw" tytułu "Srebrnej szkoły".

Na jakie kierunki kształcenia w nowym roku szkolnym 2021/2022 "Budowlanka" uruchomiła nabór? Podajemy poniżej wraz z kluczowymi informacjami dotyczącymi obowiązujących terminów oraz danymi kontaktowymi. 

TECHNIKUM

• TECHNIK INFORMATYK – okres nauki  5 lat

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
- montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
- projektowania i administrowania bazami danych,
- tworzenia stron www i aplikacji internetowych oraz administrowania nimi.

Nauczysz się biegle obsługiwać programy: CorelDRAW, Photoshop, Gimp, Flash, AutoCAD, Linux, Office, Novell, Windows. W szkole funkcjonuje Akademia CISCO, w ramach której uczniowie technikum zostaną przeszkoleni na kursach: IT Essentials I, II: PC Hardware and Software oraz Cisco Certified Networking Associated.
   
• TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i opracowania różnego rodzaju projektów graficznych o charakterze informacyjnym i reklamowym. Poznasz i nauczysz się technik tworzenia reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów, akcydensów, itp. Będziesz umiał zaprojektować obiekty przestrzenne 3D, opakowania i etykiety na opakowania produktów oraz materiały reklamowe i wizytówki. Nauczysz się biegle obsługiwać programy: CorelDRAW, InDesign, Impozycjoner, Photoshop, Illustrator, 3ds Max.

• TECHNIK BUDOWNICTWA

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• wykonywania określonych robót budowlanych,
• organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
• organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
• organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
• sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

• TECHNIK EKONOMISTA

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• obliczania podatków,
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
• prowadzenia rachunkowości,
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
   
• TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
- projektowania ubiorów, m.in. w programie CorelDraw, 
- modelowania odzieży, 
- wytwarzania wyrobów odzieżowych, podejmowania działalności zawodowej z elementami języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub włoskiego), 
- projektowania i organizowania procesów produkcji odzieży oraz odbędziesz praktyki zawodowe.

Co dalej?

Egzaminy z poszczególnych kwalifikacji zawodowych zapewnią Ci tytuł technika przemysłu mody z perspektywą pracy w następujących zawodach: projektant mody, fotograf i dziennikarz mody, organizator pokazów mody, itp.

Egzaminy z poszczególnych kwalifikacji zapewnią Ci tytuł technika, a egzamin maturalny umożliwi studiowanie na wybranym kierunku.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa szkoła I stopnia – okres nauki 3 lata

ZAWÓD - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• praktycznego wykorzystania zasad wykańczania mieszkań,
• stosowania różnych nowoczesnych technologii,
• stosowania maszyn i urządzeń, które są używane w procesach technologicznych.

W TRAKCIE NAUKI UCZNIOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA MOGĄ OTRZYMAĆ STYPENDIUM STAROSTY IŁAWSKIEGO.

INTERNAT

Internat Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku dysponuje czteroosobowymi pokojami. Wychowankowie mogą korzystać ze świetlicy wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny (kino domowe), dwóch siłowni dla dziewcząt i chłopców, kuchni z pełnym wyposażeniem oraz sali komputerowej z Internetem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony elektronicznie,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopie tych dokumentów,
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
• karta zdrowia i bilans ucznia,
• dwie fotografie podpisane na odwrocie,
• zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
• podanie o zakwaterowanie w internacie (zamiejscowi).
 

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć: 2 fotografie podpisane na odwrocie, kartę zdrowia i bilans ucznia.

Terminy i kryteria rekrutacji są również dostępne na stronie internetowej www.zsilawa.pl zgodnie z zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

KONTAKT: tel. 89 649 13 00, e-mail: zsilawa@powiat-ilawski.pl.

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMATom-bet
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMATelefon zaufania
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.5889 sekundy