REKLAMAPatrz
REKLAMAZielona aleja 2

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
– przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy placówek oświatowych z terenu Powiatu Iławskiego,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty  serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów i postaw. W tym uroczystym dniu – dniu Państwa święta życzę dużo zdrowia i wytrwałości, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Życzę Państwu, aby wykonywanie tego pięknego zawodu było źródłem dumy i radości.

Z wyrazami szacunku i poważania,

Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski
wraz z
Zarządem Powiatu Iławskiego


Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMANAJLAK
Artykuł załadowany: 0.2499 sekundy