REKLAMAPatrz
REKLAMAZielona aleja 2
Na zdjęciu Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski i Monika Kowalska-Kastrau - Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

Na zdjęciu Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski i Monika Kowalska-Kastrau - Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych. (Fot. UM w Iławie.)

Zainicjowana przez burmistrza nowa usługa skierowana jest do mieszkańców Iławy o szczególnych potrzebach, w tym: starszych (65+), schorowanych, niepełnosprawnych lub sprawujących opiekę. Dla wszystkich tych, którzy z powodu deficytów zdrowotnych,  czasowych lub z trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się,  mają problem z dotarciem do Urzędu Miasta.

- Projekt Mobilny Urzędnik to ułatwienie dla wielu osób i możliwość skorzystania z pomocy w załatwieniu spraw urzędowych z domu. Dzięki Mobilnemu Urzędnikowi można m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty, zarejestrować działalność gospodarczą, czy złożyć inny wniosek. Zachęcam, aby informować o takiej możliwości sąsiadów, znajomych i wszystkich tych, dla których może być ona przydatna - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. 

f

- Urzędnik dostarczy też potrzebne dokumenty do domu i pomoże w ich uzupełnieniu, udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą. Wszelkie inne dokumenty wymagane do dołączenia mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie - dodaje Monika Kowalska-Kastrau, Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych. 

O pomoc mobilnego urzędnika można wystąpić na kilka sposobów: telefonicznie: 89 649 01 89, wysyłając e-mail: kowalska.kastrau@umilawa.pl, albo kontaktując się osobiście w pok. nr 110 w ratuszu. 

Usługa przeznaczona jest dla osób z trudnościami w poruszaniu się, dlatego też wszystkie zgłoszenia będą analizowane i weryfikowane pod kątem zasadności. 

Przypominamy także o możliwości skorzystania z e-usług UM Iławy, dzięki którym sprawy urzędowe  można załatwić, nie wychodząc z domu. Dzięki realizacji projektu Cyfrowy Przyjazny Urząd i Portalowi Mieszkańca złożenie wniosku o wycinkę drzew, krzewów, czy wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego, czy też zarejestrowanie lub wyrejestrowanie psa nie wymaga wizyty w urzędzie. Wystarczy skorzystać z funkcjonalności, jakie daje Portal Mieszkańca - www.portal.miastoilawa.pl.

USŁUGA MOBILNEGO URZĘDNIKA JEST BEZPŁATNA. Pełen zakres usług znajduje się w ulotce informacyjnej załączonej do artykułu. 

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMATom-bet
Artykuł załadowany: 0.3433 sekundy