REKLAMAprofi
REKLAMAOlszta

(Fot. Archiwum prywatne.)

W tym miesiącu prezentujemy Państwu działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno. 

Prezesem stowarzyszenia od samego początku jest Aneta Bojanowska, a wiceprezesem Emilia Skolmowska – radna Gminy Iława oraz sołtys sołectwa Laseczno, z którą przeprowadziliśmy poniższy wywiad.

Robert Jankowski: Pani Emilio, jaki był cel założenia stowarzyszenia i kto był inicjatorem jego powstania?

Emilia Skolmowska: Kiedy w 2015 r. zostałam wybrana sołtysem sołectwa Laseczno, czuliśmy duży entuzjazm i chęć do działania na rzecz sołectwa. Chcieliśmy zaktywizować, pobudzić i zaangażować lokalną społeczność. Stowarzyszenie nadawało się do tego idealnie. Ponadto dało nam możliwość realizacji projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych.

RJ: Kto wchodził w skład tzw. grupy inicjatywnej?

ES: Moja przyjaciółka, prezes stowarzyszenia Aneta Bojanowska, dyrektor SP Laseczno Danuta Gubała oraz moja osoba. To był nasz wspólny pomysł i razem tworzymy zarząd stowarzyszenia. Chcieliśmy, aby dzięki naszej działalności zyskała cała społeczność lokalna, dzieci ze szkoły.

RJ: Jakie były Państwa pierwsze działania?

ES: Przede wszystkim od samego początku istnienia stowarzyszenia bardzo zaangażowaliśmy się w organizację „Laseczniady” – pikniku integracyjnego dla mieszkańców, wchodzącego w kalendarz imprez promocyjnych Gminy Iława. Jako stowarzyszenie składaliśmy wnioski o dofinansowanie, dzięki czemu imprezy zyskały wyższą rangę i mają bardziej atrakcyjny program. Staramy się, aby każda kolejna edycja imprezy była lepsza od poprzedniej. I z tego, co nam mówią mieszkańcy, nam się to udaje (śmiech). Impreza jest pozytywnie odbierana, nie tylko wśród mieszkańców Laseczna, ale i całej gminy.

Ponadto działamy również w szkole. Organizujemy tam „Święto Jesieni”, na które również pozyskiwaliśmy środki z Urzędu Gminy w Iławie. Wydarzenie odbywa się we wrześniu. W jego ramach organizujemy gry i zabawy dla dzieci, konkursy „Na najpiękniejszą kompozycję jesienną”, „Konkurs Młodych Talentów”.

RJ: Które z Państwa licznych przedsięwzięć uważa Pani za największe?

ES: Jednym z większych projektów, który utkwił w pamięci mojej, innych członków stowarzyszenia i myślę, że całej lokalnej społeczności, był projekt pn. „Mały-Wielki Aktor”. To był dość długi projekt, trwał od czerwca do listopada 2016 roku. W ramach projektu odbyły się warsztaty krawieckie dla dzieci ze szkoły w Lasecznie prowadzone przez instruktora, zakupiona została maszyna do szycia. Zwieńczeniem projektu było przygotowanie, wspólnie z panią dyrektor GOK Grażyną Piękos, spektaklu teatralnego pt. „Kopciuszek”. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 8 tys. złotych, natomiast dofinansowania z programu „Działaj Lokalnie” 6 tys. złotych.

RJ: Z brawurowo zagraną przez Panią rolą złej macochy…

ES: Tak (uśmiech). Spektakl był wystawiony w sali GOK Laseczno z okazji obchodów Dnia Kobiet, w Domu Dziecka w Pacółtowie, na imprezie mikołajkowej w Mortęgach. To wspominam najbardziej, próby, przygotowania, szycie kreacji, przymiarki. Przy okazji realizacji projektu dzieci nauczyły się szyć, np. rękawiczki. W realizację projektu zaangażowały się dzieci ze szkoły, ale także mieszkańcy sołectwa, którzy również występowali w przedstawieniu. To była bardzo duża aktywizacja całej społeczności.

RJ: Angażujecie się również w życie społeczne wsi oraz gminy.

ES: Od początku istnienia stowarzyszenia współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lasecznie. Wspólnie zorganizowaliśmy Rajd Rowerowy „Szlakiem Napoleońskim”. Dla dzieci organizujemy wyjazdy do kina, wyjazdy na pikniki integracyjne do Gardzienia. Stowarzyszenie aktywnie włączyło się także w proces modernizacji szkoły podstawowej oraz budowę sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. Od samego początku istnienia stowarzyszenie przywiązywało bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa mieszkańców. Wielokrotnie, we współpracy z wójtem, apelowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w sprawie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 16.

Rokrocznie włączamy się do organizowanego przez GOK Dnia Kobiet, na który zapraszani są mieszkańcy sołectwa i gminy. Podczas tych imprez zawsze odbywa się okolicznościowy koncert. Dzięki pani Grażynie Piękos koncerty są zawsze na wysokim poziomie artystycznym. W tym roku wystąpił u nas lider grupy „Babsztyl” Zbigniew Hofman z muzycznymi kolegami w projekcie muzycznym „Zbigniew Hofman Trio”. W ubiegłych latach występowali m.in. Artur Gotz, Ewa Alchimowicz-Wójcik, Janek Samołyk i wielu innych. Jest to bardzo ważne, bo dzięki temu nasi mieszkańcy mają możliwość podziwiać na żywo wspaniałych artystów, bez konieczności wyjeżdżania do większych miejscowości.

RJ: Jesteście znani z tego, że bardzo aktywnie i chętnie współpracujecie. Z jakimi organizacjami współpracuje stowarzyszenie?

ES: W naszą działalność włącza się praktycznie cała społeczność lokalna: szkoła, OSP Laseczno, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, Rada Sołecka Sołectwa Laseczno, były i obecny proboszcz naszej parafii. Bardzo duże wsparcie otrzymujemy od Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego, który zawsze jest nam życzliwy oraz od pracowników Urzędu Gminy w Iławie. Współpracujemy również z innymi sołectwami, z Kołami Gospodyń Wiejskich.

RJ: Efektem tej współpracy były Dożynki Gminne w Lasecznie w 2017 roku.

ES: Tak impreza była, z mojego punktu widzenia, bardzo udana, zorganizowana z dużym rozmachem. Zresztą odebrałam bardzo dużo pozytywnych opinii. To była zasługa współpracy między radą sołecką, stowarzyszeniem, GOK-iem, OSP oraz wójtem gminy wraz z pracownikami urzędu gminy. I dzięki temu, wspólnie, odnieśliśmy sukces.

RJ: Domyślam się, że to nie wszystko?

ES: Owszem. Zrealizowaliśmy również projekt ze środków Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Za pozyskane środki zakupiliśmy laptop, aparat fotograficzny i drukarkę. Wartość projektu i dofinansowania wyniosła 4 tys. zł.

RJ: Jakie jest stowarzyszenie teraz?

ES: Obecnie w stowarzyszeniu działa ponad dwadzieścia osób. Warto zaznaczyć, że osoby działające od początku istnienia stowarzyszenia są nadal chętne do działania i możemy na nie zawsze liczyć. Przykładem może być plac zabaw w Lasecznie Małym, gdzie za środki ze składek członkowskich zakupiliśmy krzewy, które później posadziliśmy. Jest to teren dość duży, ale daliśmy radę (zdjęcia!). Własnymi siłami zbudowaliśmy również boisko do piłki nożnej oraz do piłki plażowej.

RJ: Jakie macie plany na przyszłość?

ES: Mam nadzieję, że będziemy dalej działać i realizować większe projekty. Chcemy kontynuować zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lasecznie, przy kopcu. Będziemy próbować pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Mamy dużo pomysłów, ale do ich realizacji potrzebne są środki.

RJ: Czego mogę Państwu życzyć?

ES: Wigoru do pracy i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację naszych pomysłów. I tak jak wcześniej wspomniałam: pozytywnych ludzi chętnych do działania.

RJ: I tego w imieniu swoim własnym i wójta gminy Krzysztofa Harmacińskiego Państwu życzymy.

ES: Korzystając z okazji, w imieniu stowarzyszenia chciałam bardzo podziękować za doskonałą współpracę: pani dyrektor SP w Lasecznie, pani dyrektor GOK Grażynie Piękos oraz pracownikom, wszystkim członkom stowarzyszenia, mieszkańcom sołectwa Laseczno. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego oraz pracowników Urzędu Gminy w Iławie.

RJ: Dziękuję za rozmowę i w imieniu naszych czytelników proszę przyjąć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wywiad przeprowadził Robert Jankowski, UG w Iławie.   
Publikacja Urzędu Gminy Iława.

"Najważniejsi są ludzie". Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno.

Ilość zdjęć 18

REKLAMANAJLAK
REKLAMAWypożyczalnia Sprzętu Budowlanego I Ogrodniczego Józek (Iława)
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.512 sekundy