REKLAMAprofi
REKLAMAZielona aleja 2
Bartosz Bielawski (po prawej), Starosta Powiatu Iławskiego oraz Mateusz Ruczyński, pełnomocnik wykonawcy inwestycji - Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. tuż po podpisaniu umowy.

Bartosz Bielawski (po prawej), Starosta Powiatu Iławskiego oraz Mateusz Ruczyński, pełnomocnik wykonawcy inwestycji - Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. tuż po podpisaniu umowy. (Fot. M. Rogatty.)

Dziś tj. 12 lipca 2022 r., samorząd Powiatu Iławskiego przypieczętował umową z wykonawcą realizację ważnej inwestycji - „Budowy domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu”. Mowa o budowie domu dla dzieci w Suszu, który powstanie przy Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu.

Umowę z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisał Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego, Wicestarosta Marek Polański przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu oraz pełnomocnik Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. Mateusz Ruczyński.

Inwestycja połączona jest z termomodernizacją Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu wraz z zagospodarowaniem działki, w tym obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Do istniejącego już budynku szkoły (ZS im. Kosmowskiej w Suszu) dobudowany będzie dom dziecka dla 14 podopiecznych. Dodatkowo powstanie m.in. zadaszona wiata rekreacyjna wraz z magazynkiem, utwardzony plac do ustawiania kontenerów śmietnikowych.

– To ważna powiatowa inwestycja, bo dotyczy potrzeb najmłodszych – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. –  Zapotrzebowanie na domy dla dzieci jest ogromne w naszym powiecie, podobnie jak w całym kraju. Każde takie miejsce jest natychmiast zagospodarowywane, co jest bardzo przykre. Cieszy natomiast fakt, że udaje się nam tworzyć optymalnie normalne warunki dla dzieci w trudnej życiowej sytuacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Iławski, a zadanie to będzie dofinansowane z programu pn. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt inwestycji to 8 167 200 zł brutto.
Dofinansowanie z programu Polski Ład to 5 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest wspomniane Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o., które zaprojektuje i wykona wszelkie roboty budowlane, w terminie 480 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 03.11.2023 r.

Fot. M. Rogatty.
www.powiat-ilawski.pl
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMATom-bet
REKLAMAWypożyczalnia Sprzętu Budowlanego I Ogrodniczego Józek (Iława)
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
Legia
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2712 sekundy