REKLAMAMOS
REKLAMAprofi

(Fot. ZS w Lubawie.)

W dniach 23 i 27-29 września 2022 r. w Zespole Szkół w Lubawie gościł dentobus. W ramach badań profilaktycznych przebadano 300 uczniów szkoły wszystkich typów: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

Akcja została uruchomiona w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju. Jej inicjatorem jest Ministerstwo Zdrowia, właścicielem dentobusu jest urząd wojewódzki, natomiast organem finansującym projekt jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt ma za zadanie realnie wesprzeć placówki oświatowe w aktywnym podejmowaniu przez nie działań prozdrowotnych dotyczących dzieci i uczniów, a samych rodziców wyposażyć w motywację, którą stanowią wyniki badań do konkretnych prozdrowotnych reakcji. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymali zamkniętą kopertę z wynikami badań.

Podczas wizyty dentobusu lekarz dentysta wykonywał przeglądy stomatologiczne oraz w miarę możliwości zabiegi profilaktyczne, np. fluorkowanie.

Usługa skierowana była do młodzieży uczącej się do 19. roku życia i była całkowicie bezpłatna.

Dentobus, w którym odbywało się badanie, jest nowoczesnym pojazdem wielkości karetki pogotowia.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół w Lubawie.
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAWlodkowic
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAchełmzyca
REKLAMASzkoła2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 21.9962 sekundy