REKLAMAPanczen1
REKLAMASadek
wydrukuj podstronę do DRUKUJ26 kwietnia 2023, 14:25

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

25 kwietnia 2023 roku sejmik województwa podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r." i udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych.

Beneficjentami konkursu były gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie, które położone są w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem wydarzenia była promocja i upowszechnienie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie warmińsko – mazurskim.  

- Żywność wysokiej jakości jest jedną z inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, która opiera się na przemyśle rolno-spożywczym i dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego oraz tradycyjnym przetwórstwie żywności opartej o regionalne surowce. Konkurs doskonale wpisuje się w tę działalność i promuje zdrową żywność. Gratuluję wszystkim beneficjentom - mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Nabór wniosków do konkursu trwał do 28 lutego 2023 roku. Wpłynęło dziesięć wniosków na łączną kwotę dofinansowania – ponad 177 tys. zł. Do dofinansowania zarekomendowanych zostało siedem wniosków na łączną kwotę pomocy 138 tys. zł. Dwa wnioski nie spełniły wymogów formalnych. Jedna oferta nie uzyskała wystarczającej ilości punktów.

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, wnioski zostały zweryfikowane i ocenione formalnie oraz merytorycznie przez komisję konkursową. Pomoc finansowa została przyznana na zadanie, które w trakcie oceny uzyskało min. 45 punktów.

Konkurs „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r.” zrealizowany został po raz drugi.

Oto lista wydarzeń, które otrzymały dofinansowanie:

  • XVII Elbląskie Święto Chleba, Gmina Miasto Elbląg;
  • Festiwal Smaków – Festiwal kwiatów i miodu, Gmina Biskupiec;
  • Święto Sękacza, Gmina Dubeninki;
  • XVI Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”, Gmina Miejska Mikołajki;
  • „Warmińska Uczta Pierogowa” - Biesowo, Gmina Miejska Biskupiec;
  • Festiwal dyni w Gminie Szczytno, Gmina Szczytno;
  • Święto Ziarna i Majonezu, Gmina Miejska Kętrzyn.

g


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

REKLAMAPellet
REKLAMAogłoszenie
REKLAMAKOMA
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAFabryka urody
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2802 sekundy