REKLAMApluszak
REKLAMAZielona aleja
Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.

Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. (Fot. M. Rogatty.)

W poniedziałek, 22 maja ruszy rekrutacja do szkół średnich Powiatu Iławskiego. Najistotniejsze szczegóły na ten temat - z uwzględnieniem najważniejszych terminów - przedstawia ósmoklasistom i ich rodzicom Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z niezbędnika ósmoklasisty.

Szanowni Rodzice, Ósmoklasiści!

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej.

Możecie kontynuować edukację w:

  • – szkole branżowej I stopnia (3-letniej),
  • – technikum (5-letnim),
  • – liceum ogólnokształcącym (4-letnim).

f

Rekrutacja

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego będzie prowadzona  w systemie elektronicznym. Nabór rozpocznie się w poniedziałek, 22 maja 2023 r., wiele czynności odbywać się będzie przez Internet. System elektroniczny dostarczy Wam informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.

Aby skorzystać z elektronicznego systemu naboru, wchodzimy na stronę: https://nabor.pcss.pl/ilawa/.

Podstawową czynnością jest wypełnienie i zapisanie wniosku. W tym momencie zostanie utworzone konto w systemie Nabór (dane należy zachować do logowania!).

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

W naborze elektronicznym można wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas) z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Lista preferencji to miejsce, gdzie wpisujemy w kolejności wybrane szkoły i klasy. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej chciałby się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek. Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych, a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to jego wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej klasie lub w szkole, którą wybrał jako drugą, trzecią.

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) - 22 maja 2023 r. – 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować i, podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

Dokumenty te należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór dostępna będzie opcja, dzięki której można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 14 lipca 2023 r., godz. 14.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły - 23 czerwca 2023 r. - 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń został zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej).

W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły - 21 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

Informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali przyjęci, udostępnione będą w szkołach.

Rekrutacja do oddziału sportowego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) - 22 maja 2023 r. - 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować i, podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

I termin: 1 czerwca 2023 r. – 13 czerwca 2023 r.,
II termin: do 16 czerwca 2023 r. (dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej:

I termin: do 15 czerwca 2023 r.,
II termin: do 20 czerwca 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

Dokumenty te należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 14 lipca 2023 r. godz. 14.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły - 23 czerwca 2023 r. - 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń został zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej).

W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły - 21 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji można uzyskać bezpośrednio w szkołach:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, H. Sienkiewicza 1, tel. (89) 648 56 96, strona internetowa: http://www.zsog.ilawa.pl,
  • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. M. Kopernika 8a, tel. (89) 649 13 12, strona internetowa: zsilawa.pl,
  • Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. L. Mierosławskiego 10, tel. (89) 648 20 61, strona internetowa: zs-ilawa.pl,
  • Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, tel. (89) 645 26 31, strona internetowa: zs.lubawa.pl,
  • Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, tel. (55) 278 61 98, strona internetowa: zssusz.home.pl,
  • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich, ul. Daszyńskiego 12, tel. (55) 275 60 30, strona internetowa: zsr-kisielice.pl.

f

Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.
Fot. M. Rogatty.
www.powiat-ilawski.pl 
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAPellet
Artykuł załadowany: 0.2768 sekundy