REKLAMAAldortax
REKLAMAprofi
wydrukuj podstronę do DRUKUJ2 kwietnia 2024, 09:59

"Edukacja, praca, bezpieczeństwo, rozwój", to hasło kandydatów do Rady Powiatu Iławskiego, którzy o mandat radnego ubiegają się z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. W tym artykule przybliżamy ich sylwetki.

- Przedstawiamy ludzi, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chcą pełnić służbę publiczną dla dobra wspólnego, wierząc, że nadchodzi lepszy czas dla Warmii i Mazur oraz dla powiatu iławskiego - mówi lider powiatowej listy Lewicy w Iławie, Lech Żendarski.

f

Kandydaci tego komitetu przybliżają też, jakimi sprawami leżącymi w kompetencjach samorządu na szczeblu powiatowym będą się chcieli zająć.

Wśród ich priorytetów będą:

 • współpraca gmin naszego powiatu w zakresie wspólnej lokalnej komunikacji, wspólne negocjacje w sprawie cen energii elektrycznej, doskonalenie gospodarki odpadami na terenie powiatu, wspólna promocja gospodarcza i turystyczna;
 • wspólne działanie na rzecz nowoczesnego kształcenia młodzieży - uruchamianie nowych kierunków nauczania potrzebnych na naszym rynku pracy;
 • wspólne działanie na rzecz poprawy funkcjonowania służby zdrowia;
 • poprawa stanu technicznego dróg powiatowych;
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych;
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych w powiecie;
 • pozyskiwanie środków finansowych krajowych i unijnych na inwestycje samorządowe oraz z Krajowego Planu Odbudowy.

f

Kandydaci Lewicy do Rady Powiatu Iławskiego w okręgu wyborczym nr 1 (Miasto Iława) to:

 • 1. ŻENDARSKI Lech.    
 • 2. NASTAJ Danuta Maria.    
 • 3. OKUNIEWICZ Henryk Jan.    
 • 4. RABICZKO Urszula Gabriela.    
 • 5. ZĄBECKI Zbigniew.    
 • 6. BRZUZY Genowefa.    
 • 7. WASIŁOWSKI Czesław Tadeusz.
 • 8. KWAŚNIEWSKI Antoni.

c

W okręgu wyborczym nr 3 (Gmina Iława) do Rady Powiatu Iławskiego z tej listy startują:

 • 1. SAGAN Urszula.
 • 2. PALIŃSKI Ireneusz.
 • 3. TELEJ Monika.
 • 4. SULEJ Kewin Piotr.

f

Z kolei o miejsce w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z list Lewicy w naszym okręgu wyborczym (nr 2 - powiaty: iławski, nowomiejski, ostródzki, działdowski) ubiegają się m.in.:

 • 1. KŁODNICKA Grażyna.
 • 2. KAMIŃSKI Mariusz Józef.
 • 4. GŁOWACKI Zbigniew Alojzy.
 • 7. MATUSZEWSKA Violetta Ewa.

f

Lewica zaprasza wszystkich swoich sympatyków do udziału w wyborach już 7 kwietnia i prosi o Państwa głosy na kandydatów z tej listy.

Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAPellet
REKLAMAKOMA
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2867 sekundy