REKLAMAfredom
REKLAMAAkademia

8-klasiści egzaminy mają już za sobą, wkrótce wybiorą swoją szkołę średnią. W dzisiejszym odcinku cyklu przybliżającego ofertę edukacyjną takich placówek w naszym powiecie - prezentacja iławskiego "Żeromka".

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego jest najlepszym wyborem, jeśli zależy Ci na najwyższej jakości kształcenia. Gwarantujemy, że Twoja czteroletnia przygoda w murach "Żeromka" zakończy się osiągnięciem wysokich wyników w nauce i dostaniem się na wymarzone studia. Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach, a system naszej pracy jest jednozmianowy (8.10-15.10). Wysoka zdawalność matury możliwa jest dzięki profesjonalnej i przyjaznej kadrze, która zawsze stawia na możliwość kształtowania kompetencji kluczowych, niezbędnych byś po czterech latach był przygotowany do nauki na uczelni wyższej. Same uczelnie wyższe możesz poznać osobiście, ponieważ współpracujemy z wieloma z nich.

Jeśli nadal nie wiesz, co chcesz robić za kilka lat, to właśnie edukacja w murach naszej szkoły daje Ci możliwość i czas na podjęcie decyzji.

Wszystkie wyżej wymienione elementy są niezwykle ważnie. Dodatkowo klimat panujący w naszej szkole z pewnością będzie sprzyjał rozwojowi także Twoich pasji. Stałym elementem naszego szkolnego życia są wycieczki krajoznawcze, zagraniczne wymiany młodzieży, imprezy kulturalne, kółka zainteresowań, Samorząd Uczniowski. Dbamy także o uczniów, którzy cenią sobie aktywność sportową. Wspieramy sportowców trenujących, oferujemy bogatą ofertę zajęć sportowych, posiadamy trzy sale gimnastyczne, siłownię, a w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują się stadion, boisko oraz basen.

f

W nadchodzącym roku szkolnym "Żeromek" oferuje cztery profile klas.

1A - KLASA POLITECHNICZNA
Przedmioty rozszerzone: MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA.

1B - KLASA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA
Przedmioty rozszerzone: GEOGRAFIA, BIOLOGIA, JĘZYK POLSKI.

1C - KLASA PRAWNO-HUMANISTYCZNA
Przedmioty rozszerzone: JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.

1D - KLASA MEDYCZNO-PRZYRODNICZA
Przedmioty rozszerzone: BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI.

Przeczytaj proszę poniższe opisy każdej z klas, które pomogą Ci zdecydować, którym "Żeromem" chcesz zostać.

Żerom Politechnik

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka.

Jest to klasa dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Do dyspozycji są nowocześnie wyposażone pracownie: matematyczna i fizyczna oraz pracownie informatyczne. Nauka jest tu nastawiona na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych tak potrzebnych we współczesnym świecie i dających możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy.

Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z przedmiotów rozszerzonych. Klasa objęta jest patronatami Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdańskiej. Zajęcia prowadzone są przez warszawskich i gdańskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i na uczelniach.

Uczniowie mogą brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, w konkursach matematycznych: „Alfik”, „Kangur” i innych interesujących ich konkursach zwalniających z matury lub dających indeks wyższej uczelni

DALSZA EDUKACJA

Absolwenci tej klasy przede wszystkim może wybrać takie kierunki studiów jak: informatyka, automatyka i robotyka, analiza danych (big data), architektura, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, fizyka jądrowa.

Żerom Psycholog 

Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, język polski.

Jest to klasa dla uczniów ciekawych świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, biologii i języka polskiego pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno – ekonomiczna. Biologia pomoże opanować wiedzę o człowieku i otaczającej go przyrodzie, a język polski umożliwi pracę z różnymi tekstami kultury. Dobór takich przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów, a także pozwala kształtować kompetencje miękkie, takie jak kreatywność, komunikatywność, otwartość czy zdolność do pracy w zespole.

Klasa objęta jest patronatami Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni zarówno w Iławie, jak i Warszawie czy Olsztynie.

Uczniowie będą mogli brać udział w konkursach z zakresu tych wszystkich przedmiotów oraz innych, m.in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” czy zawodach udzielania pierwszej pomocy.

DALSZA EDUKACJA

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, turystyce i rekreacji, na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), ekonomicznych (ekonomia, bankowość, logistyka, handel), a także politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia, informatyka).

Żerom Humanista 

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Tu będzie można rozwinąć kompetencje miękkie, sprawną komunikację, dowiedzieć się więcej o człowieku w dawnych czasach i współczesnym świecie.

Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach uczniowie mogą zaangażować się w kole dziennikarskim. Oprócz tego mają możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej.

Klasa objęta jest patronatami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców.
Szkoła proponuje uczniom udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursie „Z poprawną polszczyzną”, „Z ortografią na co dzień” i innych, w których można zdobyć m.in. indeksy uczelni wyższych.

DALSZA EDUKACJA

Absolwenci tej klasy studiują prawo, administrację, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogikę, polonistykę, historię.

Żerom Medyk 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim to dobry wybór dla pasjonatów biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody.

Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów  i zjawisk. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach. Jednocześnie pomoże w docieraniu do nowych źródeł wiedzy przyrodniczej dostępnej często tylko w języku angielskim.
Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, pod której jest patronatem.

Od tego roku patronat nad klasą objął również Gdański Uniwersytet Medyczny. Kontakt z uczelniami od początku nauki w liceum wspomogą uczniów w nauce i pomogą w wyborze późniejszego zawodu.
Uczniowie tej klasy biorą udział w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, zawodach udzielania pierwszej pomocy.

DALSZA EDUKACJA

Absolwenci tej klasy są studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii.
Chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź szkołę na portalach społecznościowych:
Facebook, Tiktok, YouTube.

Terminy rekrutacji, które musisz znać, by dołączyć do "Żeromka"

Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

1.    Od 20 maja do 19 czerwca 2024r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).
 2.    Od 3 do 8 lipca 2024r. do godz. 12 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Praca Komisji Rekrutacyjnej
 1.    10 lipca 2024r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 2.    do 15 lipca 2024r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 3.    16 lipca 2024r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 4.    26 lipca 2024r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Źródło: "Żeromek".
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Fotomigawki z życia iławskiego "Żeromka".

Ilość zdjęć 16

REKLAMAgeodeta
REKLAMAPellet
Artykuł załadowany: 0.4231 sekundy