REKLAMAfredom
REKLAMAinkubator
wydrukuj podstronę do DRUKUJ11 czerwca 2024, 11:35

Pamiętajcie, że wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 - przypominają wszystkim zainteresowanym przedstawiciele samorządu Powiatu Iławskiego - organu prowadzącego szkoły średnie w Iławie, Lubawie i Suszu. 

Szanowni Rodzice, Ósmoklasiści!

W Waszym życiu zaczął się nowy etap – wybór dalszej edukacji i planowanie przyszłości tak, aby spełnić własne plany, marzenia. Na początku drogi w dorosłość czeka na młodzież nauka w szkole ponadpodstawowej, dlatego w naszym powiecie oferujemy kilka możliwych wyborów.

Zapraszamy do 4-letnich liceów ogólnokształcących w Iławie i Lubawie, które otworzą Wam dalszą drogę do wybranych kierunków studiów lub nauki w szkołach policealnych. 

Doskonałym wyborem będą 5-letnie technika w Iławie, Lubawie, Suszu, które przygotują Was do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy, np. technik elektryk, programista, robotyk, logistyk, informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik przemysłu mody. Jednocześnie technika umożliwią kontynuowanie nauki w szkołach wyższych. 

Dobrą decyzją będzie nauka w 3-letniej branżowej szkole I stopnia w Iławie, Lubawie, Suszu, aby zdobyć ceniony zawód. Absolwent będzie nie tylko poszukiwanym fachowcem na rynku pracy, ale będzie mógł kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia w Iławie, Suszu i zdobyć tytuł technika.

W szkołach Powiatu Iławskiego czeka na uczniów wykwalifikowana kadra, efektywne metody nauczania, systematycznie unowocześniana baza dydaktyczna. Liczymy na to, że każdy z Was znajdzie dla siebie najlepszą szkołę.

f

Pamiętajcie, że wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć do 19 czerwca 2024 r. (środa) do godz. 15.00.

Następnie, do 8 lipca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 12.00, trzeba uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Jeżeli 10 lipca 2024 r. znajdziecie się na liście kandydatów zakwalifikowanych do wybranej szkoły, to pamiętajcie o dostarczeniu oryginału świadectwa i zaświadczenia (jeżeli nie przekazaliście tych dokumentów wcześniej). Macie na to czas do 15 lipca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15.00.

Ostateczne informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali przyjęci, udostępnione będą w szkołach 16 lipca 2024 r. (wtorek) do godz. 10:00. 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji można uzyskać bezpośrednio w szkołach: 

  •  1)    Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, ul. H. Sienkiewicza 1, tel. (89) 648 56 96, strona internetowa: www.zsog.ilawa.pl,
  •  2)    Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. M. Kopernika 8a, tel. (89) 649 13 12, strona internetowa: www.zsilawa.pl,
  •  3)    Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. L. Mierosławskiego 10, tel. (89) 648 20 61, strona internetowa: www.zs-ilawa.pl,
  •  4)    Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, tel. (89) 645 26 31, strona internetowa: www.zs.lubawa.pl,
  •  5)    Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, tel. (55) 278 61 98, strona internetowa: www.zssusz.pl.

f

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAPellet
Artykuł załadowany: 0.4859 sekundy